"Kvalita myslenia určuje status človeka vo svete. Čím kvalitnejšie je myslenie, tým dokonalejšie je tvorenie." Dr. Arkadij Petrov

"Ak sa chcete dostať do vyšších priestorových rozmerov, potrebujete dosiahnuť toho, aby sa priestor sveta stal adekvátnym vášmu vedomiu či naopak. Vtedy, a iba vtedy sa objaví imperatív tvorby.              ("A Boh povedal: Nech je svetlo! A bolo svetlo." cit. Biblia Genesis 1. kapitola) K tomuto stavu vedomia smerujú všetci. Ale nie všetci ho dosahujú. Teraz vďaka paralelnému uskutočneniu materiálnej a božskej úrovne vývoja človeka nastúpila doba syntézy ako výsledok dlhého vzostupu človeka ku stavu bohočlovečenstva, kedy to, čo si človek pomyslí, sa už vyplní. Táto doba sa tesne priblížila a nestojí za to strácať posledné okamihy na ujasnenie, kto je dôležitejší, kto rozumnejší, kto bohatší, kto významnejší. Všetci sme deti Božie. Boh je pre nás pre všetkých Otec a Stvoriteľ." 

cit. z knihy Dr. Arkadij Petrov, cit. z knihy TECHNOLÓGIA OBNOVY ZUBOV